1. Trang chủ
  2.  /  Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân sự tháng 01/2024

Tuyển dụng nhân sự tháng 01/2024

05/01/2024   803 lượt xem
Tuyển dụng kỹ sư hiện trường và kỹ sư điện
Tuyển nhân sự tháng 5 năm 2020

Tuyển nhân sự tháng 5 năm 2020

14/01/2021   1530 lượt xem
Cần tuyển gấp 03 cán bộ an toàn lao động (đi làm ngay)
Tuyển dụng nhân sự tháng 4/2020

Tuyển dụng nhân sự tháng 4/2020

14/01/2021   1554 lượt xem
Trưởng ban kiểm soát: 01 người, Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật: 01 người, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 người