1. Trang chủ
  2.  /  Tuyển dụng nhân sự tháng 4/2020

Tuyển dụng nhân sự tháng 4/2020

14/01/2021  -   1554
Trưởng ban kiểm soát: 01 người, Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật: 01 người, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 người

Bài viết liên quan