1. Trang chủ
  2.  /  XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

14/01/2021  -   2108
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

1. Nhà Máy Dreantech Giai đoạn 2, Khu công nghiệp Vsip, Bắc Ninh2. Nhà máy Hanmi Flexible Khu CN Tràng Duệ, TP. Hải Phòng3. Nhà máy DongYang Khu CN Tràng Duệ, TP. Hải Phòng4. Nhà máy Xi Măng Bỉm Sơn - Thanh Hóa5. Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương 1 - Quảng Ninh

6. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 - Hà Tĩnh
 


 

7. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

 

8. Kho nhà máy Thép Việt Ý
9. Nhà máy Sản xuất phân bón DAP - Lào Cai