1. Trang chủ
  2.  /  KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

14/01/2021  -   1207

1. Khu dự án đô thị 85 đường vòng Cầu Niệm - TP. Hải Phòng2. Khu dự án đô thị Gò Gai, Hải Phòng

3. Dự án khu đô thị 97 Bạch Đằng - TP. Hải Phòng