1. Trang chủ
  2.  /  CÁC DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

CÁC DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG NƯỚC

14/01/2021  -   1937

1. Nhà máy nước thải Vĩnh Niệm - TP. Hải Phòng2. Xây dựng hệ thống thoát nước - gói thầu ICB 04 - Bình Dương