1. Trang chủ
  2.  /  Xây dựng khu nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ Xanh phục vụ Nông Nghiệp Sạch - nhà kính Ninh Thuận

Xây dựng khu nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ Xanh phục vụ Nông Nghiệp Sạch - nhà kính Ninh Thuận

26/04/2021  -   1062

Xây dựng khu nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ Xanh phục vụ Nông Nghiệp Sạch - nhà kính Ninh Thuận